Go to Top

Životní poslání

ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

hapiness

Každý touží po poznání svého životního příběhu a jistě si často klade otázku: "Jak mám události svého života sestavit do soudržného obrazu?" nebo "Jak v příběhu mého života najít alespoň základní osnovu?" Nejen tyto otázky, ale zejména "zvláštní pocity vnitřního volání", jakési svědění v oblasti břicha či náhlé nutkavé touhy...obraz, duše, úděl, génius, charakter, Štěstěna-tato slova nám neříkají "CO" to je, ale potvrzují, že "TO" je. Lidé mají tendenci tento vnitřní hlas ignorovat, neboť zatím neví, že každý člověk si do svého bytí přináší jedinečnost ve formě svého účelu či životního poslání, která se dříve či později začne dožadovat, abychom ji žili.

Někdo může žít v materiálním přebytku, mít spoustu peněz a zdánlivě se domnívat, že si za ně koupí Štěstí. V jeho materiální hojnosti se však jednoho dne může dostavit pocit stagnace, uvíznutí v pasti nebo dokonce sklouzávání zpět. Bez ohledu na to, kolik potěšení si lze koupit za peníze, pocit naplnění mu bude unikat, dokud nenalezne Smysl, Účel, Spojení!

Pak Vám dám radu-vydržte-ve skutečnosti je to jen příprava na nový Start!

Životní poslání se většinou vztahuje k Vašim zájmům, touhám nebo vášni, k tomu co Vás přitahuje. Není to jen něco co chcete dělat, ale co musíte dělat-co Vás pohltí bez ohledu na to, zda-li dokážete vysvětlit proč. Je to činnost, při které většinou zapomenete na čas, neunavuje Vás a někdy při jejím výkonu můžete i štěstím slzet. Naplňuje Vás.

Rozdíl mezi povoláním a posláním je to, že povolání (nebo též živobytí, zaměstnání, obživa-prostě práce, chcete-li) děláme kvůli příjmu a poslání nám přináší vnitřní uspokojení. Poslání Vám může-ale nemusí-zajistit příjem nebo se stát Vaším povoláním. Pokud svou práci milujete natolik, že byste ji dělali zdarma, pak se z ní pravděpodobně stalo poslání. V tomto ideální stavu bohužel většina lidí nežije, nicméně Vám nebrání nic v tom se pokusit své poslání objevit. K tomu Vám může pomoci právě Trénink Duše. V momentě, kdy ho objevíte, nejen že se události Vašeho života poskládají do smysluplného obrazu, ale Vaše Tělo, Srdce i Duši zavalí hluboký nekonečný KLID!!!

Vydejte se na cestu hledání Vašeho životního poslání, nebojte se zkoumat,objevovat a číst v knize nazvané "Život". Žít šťastně Vám půjde mnohem snadněji, budete-li se znát. Život je experimentální laboratoř, kde pracujeme sami se sebou. Jak řekl Sokrates: "Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít."

Vytvořte si proto svůj vlastní život. Nedovolte ostatním, aby ho tvořili za Vás. Skutečnou vnitřní sílu naleznete až budete dělat to, k čemu jste byli stvořeni!

"Potřeba najít účel a směr života je pro náš duševní růst snad stejně důležitá, jako potrava pro naše tělo." V.E.Frank-A přesto říci životu ano

Napsat komentář